Bagaż - przedmioty zabronione i dozwolone - tanie bilety lotnicze

tanie bilety lotnicze

TANIEJ LATAJĄ TYLKO PTAKI ®

Przejdź do treści
Lista przedmiotów zabronionych i dozwolonych
 
Służba kontroli bezpieczeństwa na lotnisku ma prawo zażądać  usunięcia z bagażu kabinowego oraz z bagażu rejestrowanego każdego  przedmiotu wzbudzającego jego wątpliwość w zakresie spełnienia wymogów  ochrony w lotnictwie cywilnym. Poniższa lista ma charakter jedynie  poglądowy a każdy przewoźnik lotniczy ma prawo do ustalenia własnych  ograniczeń dotyczących np. ilości lub wielkości przewożonego bagażu. W  celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy  skontaktować się z przewoźnikiem, z którym zawarli Państwo umowę  przewozu.
Niezależnie od poniższej listy mają zastosowanie przepisy z  zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz odpowiednie ograniczenia  celne i sanitarne.

Leki
Leki w płynie możliwe są do transportu w  bagażu kabinowym pod warunkiem, że są niezbędne dla pasażera podczas  podróży. Operator kontroli bezpieczeństwa może prosić o potwierdzenie  autentyczności danego lekarstwa. Nie muszą one być umieszczane w  plastikowej torebce. Pasażer podchodząc do kontroli bezpieczeństwa  osobiście powiadamia o ww. lekarstwach nie czekając na  efekt kontroli.
W celu przyspieszenia procesu  kontroli pasażerowie powinni przekazywać wszelkie płyny, żele i aerozole  z bagażu kabinowego oddzielnie do kontroli bezpieczeństwa, umieszczając je w osobnym pojemniku. Jeżeli jest to możliwe,  pasażerowie powinni posiadać dokumentację odnośnie przyjmowanych leków  (np. zaświadczenie od lekarza).

Żywność
Produkty w stanie stałym, takie jak czekolada, kanapki, warzywa i owoce są dozwolone w dowolnych ilościach (z zastrzeżeniem przepisów celnych). Napoje i żywność w płynie, taka jak jogurty, kremy, dżemy i galaretki, podlega ograniczeniom objętości pojemnika 100 ml i pojemniki te muszą się mieścić w 1-litrowej plastikowej torebce. Wszelkie przybory kuchenne, noże oraz wszelkie inne ostro zakończone  przedmioty prosimy spakować do bagażu rejestrowanego.

Sprzęt elektroniczny oraz odzież wierzchnia
Sprzęt elektroniczny (laptopy, kamery, telefony itp.) oraz  odzież wierzchnia muszą zostać skontrolowane jako oddzielna sztuka  bagażu. W związku z tym, zbliżając się do punktu kontroli bezpieczeństwa  należy wyjąć wszelką elektronikę z bagażu kabinowego i  przekazać ją  oddzielnie do kontroli. Identycznie należy postąpić w  przypadku posiadania na sobie odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcza,  marynarki).

Przedmioty zabronione
Informacja pochodzi z wydanych przez Organizację Międzynarodowego  Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Instrukcji Technicznych, dotyczących  bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą  (International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions  for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air).
http://ulc.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerow/995-materiay-niebiezpieczne
Zapoznanie się z zamieszczoną pod  wskazanym linkiem informacją ułatwi przygotowanie się do podróży i  pozwoli na szybkie i bezstresowe przejście przez kontrolę  bezpieczeństwa.
Niektóre  przedmioty, pomimo, że nie są dopuszczone do przewozu w bagażu  rejestrowanym, mogą być dopuszczone w bagażu podręcznym lub przewożone  przy sobie. Zapoznanie się z podanymi poniżej przepisami Rozporządzenia  wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r.  ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych  podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Rozporządzenia  2015/1998)  pomoże właściwie spakować bagaż.
DODATEK 4-C  ROZPORZĄDZENIA 2015/1998
WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH DO PRZEWOZU PRZEZ PASAŻERA W BAGAŻU KABINOWYM
Bez  uszczerbku dla mających zastosowanie zasad bezpieczeństwa następujące  przedmioty nie mogą być wnoszone przez pasażerów do stref zastrzeżonych  lotniska ani na pokład statku powietrznego:
a) pistolety, broń palna i  inne urządzenia wystrzeliwujące pociski ...
b) urządzenia do ogłuszania lub unieruchamiania ...
c) przedmioty z ostrym  zakończeniem lub ostrą krawędzią ...
d)  narzędzia robocze ...
e)  tępe narzędzia ...
f) materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające ...

DODATEK 5-B ROZPORZĄDZENIA 2015/1998
WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH DO PRZEWOZU PRZEZ PASAŻERA W BAGAŻU REJESTROWANYM
Następujące przedmioty nie mogą być przewożone przez pasażerów w bagażu rejestrowanym:
— materiały i urządzenia wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające, w tym: amunicja, spłonki, zapalniki i lonty, miny, granaty i inne wojskowe urządzenia wybuchowe, fajerwerki i inne materiały pirotechniczne, granaty dymne i naboje dymne, dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.

Międzynarodowe standardy dotyczące  ochrony lotnictwa cywilnego dopuszczają do przewozu przez pasażera  niektórych przedmiotów zaliczonych do kategorii materiałów  niebezpiecznych w bagażu podręcznym, rejestrowanym lub przy sobie.  Należy jednak pamiętać, że zarówno przewoźnik lotniczy jak i operator  kontroli bezpieczeństwa ma prawo odmówić dopuszczenia do przewozu  niektórych przedmiotów, jeżeli uzna, iż mogłyby one stanowić zagrożenie  dla bezpieczeństwa lotnictwa. Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z  przepisów krajowych, państwa do którego pasażer się udaje.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego RP
© Airbus.pl   1992 - 2023
  Reisebus® Czas Podróży®
Aleja Wolności 1 (DHU Kwadraty),
Częstochowa, Polska
310 tys. zadowolonych Klientów.
The website owner is not affiliated or otherwise linked with or authorized by Airbus SAS, France, or its affiliated companies. Airbus SAS is the registered owner of the "AIRBUS" trademark worldwide. Any use of trademark, trade name, logo, icon and domain names in connection with the “AIRBUS” trademark or any copyrighted works or content on the websites under https://airbus.pl/ is not controlled by or linked to Airbus SAS and its affiliates. The latter is not responsible for and does not endorse or accept responsibility over the trademark “AIRBUS”, any copyright or content or related use on these websites.
Wróć do spisu treści